Nederlands   English


 
 
De Lepelaarplassen en het Wilgenbos

Wie langs de oostzijde van de Noorderplassen in noordelijke richting fietst of wandelt, komt uit bij de Lepelaarplassen, vernoemd naar de kolonie lepelaars die hier sinds de jaren zeventig leeft. Naast de Lepelaarplassen (510 ha) staat een observatiehut van waaruit je, als je een verrekijker meeneemt, behalve lepelaars ook aalscholvers, futen, dodaars en grote zilverreigers kunt zien.

Ook vanaf de Oostvaardersdijk, aan het Markermeer, hebben vogelliefhebbers een prachtig uitzicht. Bovendien vind je hier bezoekerscentrum De Trekvogel (adres: Oostvaardersdiep 16), waar je aan de hand van een fraaie fototentoonstelling meer te zien krijgt van de rijke natuur in dit gebied. Tevens zijn hier diverse boekjes en folders over de natuurgebieden van Het Flevolandschap verkrijgbaar. Het bezoekerscentrum vormt het begin- en eindpunt van een prachtige wandeling of fietstocht rond de Lepelaarplassen. Deze route is ongeveer 12 kilometer lang en gaat uitsluitend over wandel- en fietspaden. Het 'rondje Lepelaarplassen' voert, behalve langs de Lepelaarplassen, ook langs het Trekvogelgraslandje, de Noorderplassen, de Natte Graslanden, kwelzone en kwelplas. Aan de rand van de Natte Graslanden, een weidegebied van bijna 100 ha, bevinden zich twee observatiehutten van waaruit je talrijke vogels kunt zien, zoals grote zilverreigers, lepelaars, nonnetjes, kuifeenden en brandganzen, en soms ook een vos. De folder 'Een rondje Lepelaarplassen' met informatie en een plattegrond is af te halen bij bezoekerscentrum De Trekvogel.

Aan de andere kant van de Lage en Hoge Vaart bevindt zich het Wilgenbos (100 ha), een oerbos dat bestaat uit twee plassen die worden omgeven door wilgenbossen en rietvelden. In het Wilgenbos leven onder meer bevers en talrijke vogels, uiteenlopend van matkopjes, waterrallen en ijsvogels tot buizerds, sperwers en haviken. Het Wilgenbos heeft uitsluitend onverharde paden en is daarom alleen toegankelijk voor wandelaars.