Home       Architectuur       Natuur       Kids       Kunst       Gallery       Info                        

Oostvaardersplassen       Almeerderhout       Lepelaarplassen       Kromslootpark       Pampushout       Nog meer natuur       Praktisch            
LEPELAARPLASSEN
Dat er sinds 2006 zeearenden broeden in de Oostvaardersplassen weet inmiddels iedereen. Minder bekend is, dat er zowel in 2019, als in 2020 ook een zeearendjong geboren is in de Lepelaarplassen.

De Lepelaarplassen zijn vernoemd naar de kolonie lepelaars die er sinds de jaren zeventig leeft. Sinds 2018 maken de Lepelaarplassen officieel deel uit van Nationaal Park Nieuw Land. 'Nationaal Park Nieuw Land' is de verzamelnaam voor natuurgebieden die zich uitstrekken langs de Oostvaardersdijk, te weten: de Lepelaarplassen, de Oostvaardersplassen en hun omgeving, de nieuwe Marker Wadden (sinds 2018 geopend voor publiek) en een deel van het Markermeer.

Bij de Lepelaarplassen (510 ha) staat een observatiehut van waaruit je, als je een verrekijker of spotting scope meeneemt, vele soorten vogels kunt zien.In de Lepelaarplassen zijn namelijk al meer dan 300 verschillende soorten vogels waargenomen!

Ook vanaf de Oostvaardersdijk, aan het Markermeer, hebben natuurliefhebbers een heerlijk uitzicht.
Bovendien bevinden zich hier bezoekerscentrum De Trekvogel en een parkeerplaats (adres: Oostvaardersdiep 16). In het bezoekerscentrum zijn diverse boekjes en folders over de natuurgebieden van Het Flevolandschap verkrijgbaar. Het bezoekerscentrum vormt het begin- en eindpunt van een prachtige wandeling of fietstocht rond de Lepelaarplassen. 'Een rondje Lepelaarplassen' is ongeveer 12 kilometer lang en voert uitsluitend over wandel- en fietspaden. Je wordt constant omringd door natuur, want deze route gaat niet alleen langs de Lepelaarplassen, maar ook langs het Trekvogelgraslandje, de Noorderplassen, de Natte Graslanden, kwelzone en kwelplas. Aan de rand van de Natte Graslanden, een weidegebied van bijna 100 ha, bevinden zich twee observatiehutten van waaruit je talrijke vogels kunt zien, zoals grote zilverreigers, lepelaars, nonnetjes, kuifeenden en brandganzen. Behalve zeearenden en lepelaars leven in dit prachtige natuurgebied ook veel aalscholvers, futen, dodaars, sijsjes, ijsvogels, buizerds, en kieviten. En natuurlijk ook andere dieren, zoals vossen en bevers.

Een bezoek aan de Lepelaarplassen valt uitstekend te combineren met een wandeling in het nabijgelegen Wilgenbos. Het Wilgenbos ligt aan de andere zijde van het gemaal De Blocq van Kuffeler, waar de Hoge Vaart en Lage Vaart samenkomen. Ook op het Wilgeneiland en in het Vaartsluisbos, die beide tussen de Hoge Vaart en Lage Vaart in liggen, kan lekker gewandeld en gefietst worden.
                       

     
HET WILGENBOS
Op loopafstand van de Lepelaarplassen bevindt zich het Wilgenbos (100 ha). Het Wilgenbos heeft uitsluitend onverharde paden en is daarom alleen toegankelijk voor wandelaars. Dit bos bestaat uit twee plassen die worden omgeven door wilgenbossen en rietvelden. Aan de grootste plas staat een vogelkijkscherm, vanwaar men met geluk en geduld uiteenlopende soorten vogels kan spotten.
In dit bos leven namelijk veel verschillende dieren, waaronder bevers, hazen, matkopjes, waterrallen, ijsvogels, buizerds, sperwers en haviken.Behalve bij bezoekerscentrum De Trekvogel kan er ook aan de zijde van de Grote Vaartweg geparkeerd worden.