Home       Architectuur       Natuur       Kids       Kunst       Gallery       Info                        

Oostvaardersplassen       Almeerderhout       Lepelaarplassen       Kromslootpark       Pampushout       Nog meer natuur       Praktisch            
PAMPUSHOUT EN ALMERE PAMPUS
In het westen van Almere bevindt zich de Pampushout, een uitgestrekt natuurgebied (500 ha) dat grenst aan Almere Poort en de Muziekwijk. Hier zijn diverse routes uitgezet voor wandelaars, fietsers en ruiters. Stukken bos worden afgewisseld door akkers en open plekken waar je zomaar een stel reeën kunt tegenkomen. Andere bewoners van de Pampushout zijn de vos, buizerd, havik, haas, konijn, en verschillende soorten kleine zangvogels.

Van oudsher bestaat dit stadsbos voornamelijk uit populieren, maar inmiddels is er dankzij beplanting van andere soorten loofbomen en struiken meer variatie gekomen. Zo zijn er onder andere beuken, wilgen, walnoten- en kersenbomen, hazelaars, vlierbessen- en kruisbesstruiken geplant. Bijkomend voordeel is dat dit ook een grotere verscheidenheid aan diersoorten aantrekt.


Scheepswrakken

In Almere Pampus herinneren gevonden scheepswrakken aan het feit dat we ons op de bodem van de voormalige Zuiderzee bevinden. Uiteenlopende soorten schepen, die bovendien in verschillende eeuwen zijn gezonken, liggen hier vlakbij elkaar.
Het oudste scheepswrak in Almere Pampus dateert uit de vijftiende eeuw. De gevonden scheepswrakken liggen 'ingekuild' in de grond of onder een heuveltje. Hierdoor wordt het grondwater in de wrakheuvel hoog gehouden, dit om te voorkomen dat houten scheepsonderdelen worden blootgesteld aan zuurstof. Zonder deze bescherming zou het hout namelijk binnen 10 tot 20 jaar wegrotten. Dankzij het inkuilen blijven scheepswrakken langer bewaard voor toekomstig onderzoek. Sinds 2005 worden veel scheepswrakken in Flevoland gemarkeerd door een blauw-witte paal met een rood scheepje erbovenop. Bij enkele vindplaatsen in Almere Pampus zijn bovendien kunstwerken geplaatst.


Polderland Garden of Love and Fire

Aan de Pampushavenweg, vlakbij de Oostvaardersdijk, staat sinds 1997 het landschapskunstwerk 'Polderland Garden of Love and Fire' van de Pools-Joodse architect Daniel Libeskind. Het is bedoeld als tuin voor meditatie en bestaat uit vijf lijnen die voor Libeskind een symbolische betekenis hebben. Drie kanalen worden doorsneden door een betonnen strip waarop een aluminium sculptuur is geplaatst. De vijfde lijn wordt gevormd door een wandelpad met bruggen over de kanalen.